The Year Zero bestelwijze DVD

DVD The Year Zero  kaft (1 van 1)  De 83 minuten durende bioscoopfilm van Wiek Lenssen over de Maya-profetieen en het jaar 2012 op DVD: bestelwijzen voor Nederland en België

Bestelwijze Nederland:

‘The Year Zero’ is verkrijgbaar op DVD, door overmaking van € 28,50 (incl verzendkosten) naar bankrekening  NL03RABO0123658705  ten name van L.J.L. Lenssen te Horst, onder vermelding van bestelcode TYZ   , uw naam en volledig adres. Vermeld bij voldoende plaats ook uw emailadres, of stuur een aparte email met daarop (nogmaals!) alle adresgegevens .

U ontvangt de film dan binnen 14 dagen thuis.

Bestelwijze vanuit Belgie:

De dvd is te bestellen door 28,50 over te makenn aar bankrekeningIBAN nr NL03 Rabo 01236 58 705 BIC code RABONL2U   t.n.v. L.J.L.Lenssen te Horst.  Vermeld bestelcode  TYZ , uw naam en adres.  Vermeld bij voldoende plaats ook uw emailadres, of stuur een aparte email met daarop uw adresgegevens.  Zodra het bedrag is overgemaakt ontvangt u de dvd binnen drie weken thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


2 + 4 =