Bevallen in de rimboe

BEVALLEN IN DE RIMBOE

Nero Cover Designer        vlag nl   Engelse vlag

Een film over kindersterfte in Nieuw-Guinea

In het voorjaar van 2008 trokken verloskundige Alda Janssen en interniste Anita Rijneveld in opdracht van stichting SDSP(Stichting Duurzame Samenleving Papoea Barat )wekenlang door het oerwoud van West-Papoea, Indonesie. Voor de provinciale Limburgse tv-zender L1TV reisde documentaire filmer Wiek Lenssen met hen mee.

Deze extreem moeizame expeditie die het drietal ondernam om de afgelegen Papoea-dorpjes diep in de jungle te bezoeken, samen met een tiental Papoea’s uit de Kebarvalleiresulteerde in meer dan enkel een gefilmd verslag van een onderzoek naar de exacte hoogte van de kindersterfte in West-Papoea.

Een boeiend relaas van bijna een uur voert de kijker ademloos mee naar een totaal andere wereld, een totaal andere manier van leven, een leven in en met de natuur. Een bestaan dat zowel zijn avontuurlijke als ook zijn harde kanten kent. Vooral voor de Papoeavrouwen, voor wie iedere bevalling, iedere geboorte, ieder kind toch elke keer weer balanceren betekent op het randje van leven en dood.

Nero Cover DesignerDe film en het daarin uitgevoerde onderzoek leiden onontkoombaar tot de conclusie, dat de kindersterftecijfers die Unicef hanteert voor deze afgelegen uithoek van de Aarde(overigens een voormalig stukje Nederland) niet kloppen en drastisch naar boven bijgesteld zouden moeten worden. .. Vooral als men hierbij de VN-millenniumdoelen voor 2015, om wereldwijd de kindersterfte omlaag te brengen, in ogenschouw neemt.

Lengte 57’ Nederlands en Indonesisch gesproken, Nederlandse subtitels.

Het filmproject was opgezet met een tweeledig doel. Naast het geven van een impressie over het dagelijks leven in de afgelegen dorpen in het binnenland van West-Papua, met de nadruk op de (zwangere) papoeavrouwen, wilde de participerende stichting SDSP door middel van een onderzoek aantonen, dat de officiele kindersterftecijfers die Unicef voor dit land hanteert, drastisch omhoog dienen te worden bijgesteld. Waar Unicef spreekt over een sterfte van 7 %, bleek uit het gefilmde onderzoek dat het werkelijke kindersterftecijfer op 35 % (! ) ligt. Met het overlijden van 1 op 3 kinderen voor hun vijfde levensjaar,heeft West-Papua de hoogste kindersterfte van de wereld,

Film en onderzoek worden ingezet als argumentatie om Unicef ertoe te bewegen haar cijfers bij te stellen, cijfers die overigens vrijwel uitsluitend gebaseerd zijn op metingen aan de kust, waar de meeste steden en gezondheidspoli zijn, en waar deze gezondheidscentra veel gemakkelijker zijn te bereiken dan in het binnenland. Vooral met het oog op de gestelde VN-Millenniumdoelen om de kindersterfte wereldwijd terug te dringen, is het in eerste instantie van belang van de juiste cijfers uit te gaan…

De limburgse regionale tv-zender L1TV participeerde welwillend in het project, vanwege de betrokkenheid van de Venlose verloskundige Alda Janssen in het onderzoek, maar ook met het oog op de achterban in Limburg, die traditioneel een hechte band heeft met dit werelddeel. Vele Limburgse missionarissen en zusters waren, soms zelfs tot voor kort, werkzaam in deze voormalige Nederlandse kolonie. Ten tijde van de Nieuw-Guinea Kwestie, rond 1962, waren ook veel Limburgse militairen gelegerd op het eiland.

De film werd op 3e Kerstdag 2008 op L1TV uitgezonden, een uitzending van bijna een uur. Inmiddels is een verkorte versie van 45 minuten vervaardigd voor (inter-)nationale distributie.

 

Lengte 57’ en 45′ Nederlands en Indonesisch gesproken, Nederlandse subtitels.

Leave a Comment