Bevallen in de Rimboe dvd bestellen

Nero Cover Designer  De 58 minuten durende film op DvD : bestelwijzen voor Nederland en België

Bestelwijze Nederland:

‘Bevallen in de Rimboe’ is verkrijgbaar op DVD, door overmaking van € 22,50 (incl verzendkosten) naar bankrekening 1236.58.705 ten name van L.J.L. Lenssen te Horst, onder vermelding van bestelcode BIR-nl, uw naam en volledig adres. Vermeld bij voldoende plaats ook uw emailadres, of stuur een aparte email met daarop (nogmaals!) alle adresgegevens .

U ontvangt de film dan binnen 14 dagen thuis.

Bestelwijze vanuit Belgie:

De dvd is te bestellen door 24,50 over te maken naar bankrekeningIBAN nr NL03 Rabo 01236 58 705 BIC code RABONL2Ut.n.v. L.J.L.Lenssen te Horst.Vermeld naast de bestelcodee BIR-nl uw naam en adres, vermeld bij voldoende plaats ook uw emailadres, of stuur een aparte email met daarop uw adresgegevens. Zodra het bedrag is overgemaakt ontvangt u de dvd binnen drie weken thuis.

Leave a Comment